Haberler

   Geri Dön

Karadeniz Günü Basın Bildirisi

26 Ekim 2010

BASIN BİLDİRİSİ
26 Ekim 2010

Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü, 31 Ekim – 1 Kasım 2010 tarihlerinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu (Karadeniz Komisyonu) ortaklığında düzenlenen etkinliklerle Trabzon’da kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Karadeniz ekosisteminin karşı karşıya olduğu tehditler, bu tehditlerle mücadele için çeşitli alanlarda yapılan çalışmalar ve Karadeniz’in şu anki durumunun görüşüleceği, ayrıca Macaristan’daki kimyasal kazanın etkilerinin de tartışılacağı ve iki gün sürecek paneller düzenlenecek.
Etkinlik kapsamında ayrıca, Karadeniz ekosistemini korumak için gösterdikleri çaba ve verdikleri destekten dolayı Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’dan seçilen 6 kişiye “Karadeniz Ödülleri” takdim edilecek. Karadeniz Komisyonu tarafından verilen ve bu sene üçüncüsü verilecek olan ödül, Karadeniz ekosistemini iyileştirmek ve Karadeniz’i eski sağlıklı haline döndürmek kapsamında yapılan çalışmalara destek verme, bu çalışmalarda emeği geçenleri yüreklendirme ve özellikle bireysel çabaların ne kadar önemli olduğunu vurgulama amacını taşıyor. Ayrıca çeşitli sergiler ve özellikle Karadeniz ülkelerinin tümünde ilköğretim çağındaki çocuklara ve onların öğretmenlerine deniz sevgisini güçlendirecek, Karadeniz’de doğal dengenin ve doğal hayatın değerini öğretecek eğlendirici bir eğitim materyali paketi olan KARADENİZ EĞİTİM SETİ’nin basın lansmanı da Uluslararası Karadeniz Günü program içinde gerçekleştirilecek. Altı Karadeniz ülkesi diline çevrilen ve içinde oyunlar, haritalar, görüntülü kitap ve oyun kartları biçiminde fotoğraflar olan Karadeniz Eğitim Seti, uluslararası alanda tanınan yerli ve yabancı uzman bilim adamları tarafından hazırlanmıştır. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Coca-Cola’nın işbirliği ve katkılarıyla oluşturulan bu eğitim setinin ilk uygulaması Türkiye’de yapılıyor.
Bu yıl düzenlenen faaliyetlerin en genel amacı, paha biçilmez bir deniz olan Karadeniz’in korunmasına yönelik farkındalığı arttırmaktır. Bu doğrultuda şu hedeflere ulaşılması planlanmıştır:
•Genel kamuoyunu bilgilendirmek ve Karadeniz’in kirliliğe karşı korunması faaliyetlerine dahil etmek.
•(Petrol dahil) kirlilik ve buna karşı çözümleri tartışmak
• İlgili ulusal ve uluslararası paydaşlarla, Karadeniz’in sürdürülebilir bir şekilde kullanılması için gerekli karar verme sürecinde, bilimsel araştırmalar ve bilimsel verilerin paylaşılması için bir platform yaratmak.

Karadeniz’i çevreleyen Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna, 21 Nisan 1992 tarihinde Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi)’ni ve 31 Ekim 1996 tarihinde de Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nı imzalayarak Karadeniz’in korunması için ortak hareket etme kararı aldı. Bu nedenle, 31 Ekim günü 1996 yılından beri Karadeniz ülkeleri tarafından “Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü” olarak kutlanıyor. Uluslararası Karadeniz Etkinlik Günü, Karadeniz’in korunması için bölgesel işbirliğinin gereğine kamuoyunun dikkatini çekmek üzere tasarlanmış olan ve altı kıyı ülkesinde eşzamanlı olarak kutlanan bölgesel bir etkinliktir.

Karadeniz Komisyonu, deniz çevresinde kirliliğin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla gerekli bölgesel işbirliğini içeren yasal çerçeveyi sağlayan, Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin uygulanmasından sorumlu hükümetlerarası bir kuruluştur. Bu sözleşmenin tarafları olan ve Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu, Türkiye ve Ukrayna’dan oluşan Karadeniz ülkeleri, Karadeniz Komisyonu’nda temsil edilmektedir. Komisyonun Daimi Sekretaryasına Türkiye ev sahipliği yapmaktadır.

Değerli Medya kuruluşlarımızın bilgi ve kullanımı için;

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’nın ve Karadeniz Komisyonu’nun Basın İletişim Sorumlularının iletişim bilgilerini içeren Basın Daveti, 31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü Program Broşürü ve Karadeniz Eğitim Seti görseli ile, tanınmış sualtı fotoğraf sanatçısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan’ın ‘Karadeniz Sualtı Fotoğraf ve Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Derneğinin sergilerinden bazı kareler ekte sunulmaktadır.

31 Ekim ve 1 Kasım 2010 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştirilecek “Uluslararası Karadeniz Günü”etkinliklerinde sizleri de aramızda görmekten mutlu olacağız. Saygılarımızla

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
KARADENİZ’IN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI KOMİSYONU